Esimene koolipäev algab kõigil aktuse ja sellele järgneva klassijuhatajatunniga.