Avaleht
Kool

Kooli kantselei on avatud 25.-30. juunil 2020 kell 9.00-14.00

22.juunil on kantselei suletud

 

Lõpetamised 2020

9A klass lõpetab 17.06 algusega kell 12:00 https://youtu.be/ZE9JJZYTDo0
9B klass lõpetab 18.06 algusega kell 12:00 https://youtu.be/TxRj9zdiPH4
12.klass lõpetab 19.06 algusega kell 14:00 https://youtu.be/oGJJQ3XBSQ8
 
Lõpetamised toimuvad õues, koolimaja taga asuval laval. Juhul kui ilmaprognoos on mitte välitingimustele kohane, siis toimuvad aktused koolimaja aulas. Otsus tuleb eelmisel päeval kell 12:00 ja seda hiljem ei muudeta. 
 
OLULINE! Igal lõpetajal võib olla kuni kaks külalist! Eraldi õnnitlejad ei ole ka pärast aktuse ametlikku osa koolimaja juurde oodatud. Palun peame kinni kehtestatud piirangutest.
 
Pildistamine on tellitud ja aktusest on võimalik vaadata ka otseülekannet veebis.

 

ÜLDINFO   ÕPPETÖÖ   MEIE KOOL
         
Kontakt   Õppeaasta eesmärgid   Koolilugu
Inimesed   Tundide ajad   Infoleht
Koolieelne rühm   Vaheaegade, trimestrite ja   Kooli kalender
Vastuvõtt kooli   kursusehinnete ajad   Õpilaste arv
Dokumendid   Gümnaasiumi õppesuunad   Õpilasesindus
Tugisüsteem   Lõpueksamid ja   Hoolekogu
    tasemetööd   Huviringid
    Tunnijaotuskava   Traditsioonid
    Konsultatsioonid   Kiidame
    Loov- ja uurimistööd   Õppenõukogu
    Projektid   Järelvalve teostajad