Koosseis
Kool

Loo Keskkooli hoolekogu koosseis:

Andry Arro (lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ljudmila Ojang (lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees)
Jaana Merilai (lastevanemate esindaja, hoolekogu sekretär)
Liina Krispin (vilistlaste esindaja, Tervisenõukogu liige)
Andero Põllu (lastevanemate esindaja)
Katrin Paldermaa (lastevanemate esindaja)
Tõnis Tuuder (lastevanemate esindaja)
Allar-Reinhold Veelmaa (õpetajate esindaja)
Evelin Vaksmann (õpetajate esindaja)
Sandra Varik (õpilaste esindaja)
Jüri Paavel (koolipidaja esindaja)
Vello Voog (koostööpartnerite esindaja)

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosolekute protokollid