Õppenõukogu
Kool

 29.august 2019

Päevakord:

  1. 2018/2019 õppeaasta kokkuvõte
  2. 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
  3. Täiendavate õppetööde lõpetamine
  4. Muudatused dokumentides