Õppenõukogu
Kool

27.august 2020

Päevakord:

1. 2019/2020 õppeaasta kokkuvõte
2. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
3. Täiendavate õppetööde lõpetamine