Loov- ja uurimistööd
Kool

                                                                       Kinnitatud direktori kk.nr.1-1/1 08.09.2020

Uurimistööde ja loovtööde teostamise ajakava 2020/2021.õ.-a.

Tähtaeg

Tegevuse etapp

1.09 – 16.10.2020

Uurimisvaldkonna või teema täpsustamine. Juhendaja ja teema kinnitamine. Eesmärkide seadmine ja sõnastamine, probleemi püstitamine, töö kava koostamine.

18.09.2020

2019/2020. õa. Uurimis- ja loovtööde esitamine retsenseerimiseks

28.09.2020 – 2.10.2020

2019/2020. õa. Uurimis- ja loovtööde kaitsmine

26.10 – 30.11.2020

Materjali kogumine ja analüüsimine.

4.12.2020

I seminar 11.klassile: töö eesmärgi,  uurimisküsimuse, hüpoteesi ja uurimismeetodi tutvustamine.

7.12 – 11.12.2020

Vahekokkuvõtete tegemine 8.klassis.

1.12.2020 – 19.02.2021

Töö kirjutamine, praktilise töö tegemine.

1.03.2021 –30.04.2021

Töö vormistamine, viimistlemine ja  juhendajale esitamine.

1.03.2021 – 5.03.2021

II seminar 11.klassile: ülevaade töö tulemustest.

3.05.2021 – 7.05.2021

Töö esitamine retsenseerimiseks.

10.05.2021 – 21.05.2021

Töö retsenseerimine.

10.05.2021 – 21.05.2021

Kaitsmiseks valmistumine (esitluse, kaitsekõne koostamine). Retsensiooniga tutvumine.

24.05 – 31.05.2021

Uurimistöö, loovtöö kaitsmine.

17.05.2021 – 28.05.2021

Sissejuhatav seminar: 7. ja 10.klassi õpilased valivad uurimis- või praktilise töö teema ja juhendaja.

Loo Keskkooli loovtööde koostamise ja esitlmemise kord

Loo Keskkooli uurimistöö ja praktilise töö koostamise juhend