Loov- ja uurimistööd
Kool

Loo KK uurimistöö ja praktilise töö koostamise juhend

Loo Keskkooli loovtööde koostamise ja esitlemise kord

Kinnitatud direktori kk.nr.1-1/1                5.09.2019

Uurimistööde ja loovtööde teostamise ajakava 2019/2020.õ.-a.

Tähtaeg

Tegevuse etapp

1.09 – 18.10.2019

Uurimisvaldkonna või teema täpsustamine. Juhendaja ja teema kinnitamine. Eesmärkide seadmine ja sõnastamine, probleemi püstitamine, töö kava koostamine.

28.10 – 30.11.2019

Materjali kogumine ja analüüsimine.

6.12.2019

I seminar 11.klassile: töö eesmärgi,  uurimisküsimuse, hüpoteesi ja uurimismeetodi tutvustamine.

9.12 – 13.12.2019

Vahekokkuvõtete tegemine 8.klassis.

2.12.2019 – 21.02.2020

Töö kirjutamine, praktilise töö tegemine.

2.03.2020 –30.04.2020

Töö vormistamine, viimistlemine ja  juhendajale esitamine.

2.03.2020 – 6.03.2020

II seminar 11.klassile: ülevaade töö tulemustest.

sügis 2020

Töö esitamine retsenseerimiseks.

sügis 2020

Töö retsenseerimine.

sügis 2020

Kaitsmiseks valmistumine (esitluse, kaitsekõne koostamine). Retsensiooniga tutvumine.

sügis 2020

Uurimistöö, loovtöö kaitsmine.

sügis 2020

Sissejuhatav seminar: 7. ja 10.klassi õpilased valivad uurimis- või praktilise töö teema ja juhendaja.