Loov- ja uurimistööd
Kool

Loo KK uurimistöö ja praktilise töö koostamise juhend

Loo Keskkooli loovtööde koostamise ja esitlemise kord

                                                    Kinnitatud direktori kk.1-1/1            6.09.2018

Uurimistööde ja loovtööde teostamise ajakava 2018/2019 õ.-a.

 

Tähtaeg

Tegevuse etapp

1.09 – 19.10.2018

Uurimisvaldkonna või teema täpsustamine. Juhendaja ja teema kinnitamine. Eesmärkide seadmine ja sõnastamine, probleemi püstitamine, töö kava koostamine.

29.10 – 30.11.2018

Materjali kogumine ja analüüsimine.

7.12.2018

I seminar 11.klassile: töö eesmärgi,  uurimisküsimuse, hüpoteesi ja uurimismeetodi tutvustamine.

10.12 – 14.12.2018

Vahekokkuvõtete tegemine 8.klassis.

3.12.2018 – 22.02.2019

Töö kirjutamine, praktilise töö tegemine.

4.03.2019 –3.05.2019

Töö vormistamine, viimistlemine ja  juhendajale esitamine.

4.03.2019 – 8.03.2019

II seminar 11.klassile: ülevaade töö tulemustest.

6.05.2019 – 10.05.2019

Töö esitamine retsenseerimiseks.

13.05.2019 – 24.05.2019

Töö retsenseerimine.

13.05.2019 – 31.05.2019

Kaitsmiseks valmistumine (esitluse, kaitsekõne koostamine). Retsensiooniga tutvumine.

3.06 – 7.06.2019

Uurimistöö, loovtöö kaitsmine.

14.05.2019 – 1.06.2019

Sissejuhatav seminar: 7. ja 10.klassi õpilased valivad uurimis- või praktilise töö teema ja juhendaja.