Lõpueksamid ja tasemetööd
Kool

LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD

Riigieksamid

2020/2021. õppeaasta riigieksamite  õppeained, vormid ja ajad leiad

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-toimumise-ajad/

eesti keel (kirjalik)

19.04.2021

inglise keel (kirjalik)

03.05.2021

inglise keel (suuline)

04.-07.05.2021

matemaatika (kirjalik)

21.05.2021

koolieksam

07.06.2021

saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)

                                                         (suuline)

24.11.2020

09.11.2020

 

Põhikooli lõpueksamid

2018/2019. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad leiad  http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad

eesti keel (kirjalik)

28.05.2021

matemaatika (kirjalik)

03.06.2021

valikeksam

09.06.2021

 

Tasemetööd

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/tasemetoode-ajad/

Tasemetööde läbiviimise aeg 2020/2021. õppeaastal:

  1. klass

loodusõpetus

23.09.2020

matemaatika (kirjalik)

30.09.2020

7.klass

Loodusõpetus (kirjalik)

21.09.2020  

Matemaatika  (kirjalik)

28.09.2020