Lõpueksamid ja tasemetööd
Kool

LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD

Riigieksamid

2019/2020. õppeaasta riigieksamite  õppeained, vormid ja ajad leiad

 https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-toimumise-ajad/

eesti keel (kirjalik)

29.05.2020

matemaatika (kirjalik)

05.06.2020