Õppeaasta eesmärgid
Kool

KANTSELEI  AVATUD

Koolivaheajal kantselei avatud 21.oktoobril 2019 kella 9.00 - 14.00
Seoses ehitustöödega on kantselei suletud teisipäevast reedeni
Elektroonilistele pöördumistele vastatakse igal tööpäeval.
Koolimaja avatud  21.oktoobrist - 23.oktoobrini 2019 kell 9.00-17.00

KOOLIMAJA  AVATUD

Koolimaja avatud  21.oktoobrist - 23.oktoobrini 2019 kell 9.00-17.00

  1. Saavutatud õppe- kasvatustöö tulemuste kinnistamine ja edasiarendamine.
  2. Erivajadustega õpilaste märkamine ja
  3. Õpetajate digipädevuste arendamine.
  4. Õppetöö kohandamine juurdeehitusega seotud väljakutsetega.
  5. Koostöö parendamine lapsevanematega.