Õppeaasta eesmärgid
Kool

ÕPPEAASTA EESMÄRGID
1. Saavutatud õppe- kasvatustöö tulemuste kinnistamine ja edasiarendamine.
2. Kooli traditsioonide tugevdamine läbi Loo Kool 30 juubeliaasta.
3. Erivajadustega õpilaste märkamine ja laialdane toetamine.
4. Koolikultuuri ja väärtuste kinnistamine.
5. Õpetajate digipädevuste arendamine.

KANTSELEI  AVATUD

13.06. – 29.06.17       kell 9.00 – 14.00

16.08. – 31.08.17       kell 9.00 – 14.00

KOOLIMAJA  AVATUD

(dokumendid saab jätta kooli valvelauda)

13.06. – 29.06.17      kell 8.00 – 18.00

13.08. – 31.08.16       kell 8.00 – 18.00