Tervist edendav kool
Kool

Loo Keskkool kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku 1996. aastast.

Liikumise Tervist Edendav Kool ideede aluseks on 10 põhiprintsiipi:
1. demokraatia rakendamine ja osalus;
2. õiglus ja kättesaadavus;
3. võimestamine ja tegevuspädevus;
4. jätkusuutlikkus;
5. õppekavapõhine tervise edendamine;
6. õpetajakoolituse tagamine;
7. koolikeskkond;
8. koostöö ja partnerlus;
9. kogukonna kaasamine;
10. tulemuste hindamine.

TEKi keskseks mõtteks on koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et kõigil oleks meeldiv ja hea koolis õppida või töötada.