Uudised
Kool

Loo Keskkool ja Jõelähtme Vallavalitsus ootavad tööle

TUGIISIKUT

algklassiõpilasele

Tugiisik:

 • teeb koostööd klassi- või aineõpetajaga ning toetab ja suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist;
 • võib tunnis tekkinud käitumisprobleemide tõttu eralduda õpilasega klassi juurest, et täita klassiõpetaja poolt antud tööülesanded. Õpilase töö tulemust hindab klassiõpetaja;
 • saadab vajadusel õpilast vahetunnis, ekskursioonidel, matkadel, teraapias käimisel (loovteraapia vm) ja teistel kooli esindavatel ja koolis toimuvatel üritustel;
 • annab tagasisidet õpilase arengu kohta vajadusel kooli juhtkonnale ja tugimeeskonnale;
 • teeb koostööd lapsevanematega ning teavitab koheselt neid probleemide ilmnemisel;
 • toetab last sotsiaalsetes olukordades ning tagab tema turvalisuse.

 

Kandidaadilt ootame:

 • head kohanemisvõimet, paindlikkust ja kannatlikku meelt;
 • tolerantsust ja tasakaalukat hoiakut;
 • oskust teha meeskonnatööd;
 • keskharidust (võimalusel algteadmisi pedagoogikast).

 

Kandidaadile pakume:

 • toetavat tugimeeskonda ja igakülgset nõustamist;
 • tööaega kl 8.00-14.00;
 •  tööle asumine esimesel võimalusel;
 • töötasu alates 6,50 eurot/tunnis.

 

 

Sooviavalduse palume saata 03. detsembriks This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

lisainfot annab lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Pilleriin Kurg tel 5300 1542 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.