Koolieelne rühm
Kool

Loo Keskkoolis tegutsev koolieelne rühm on mõeldud järgmisel sügisel 1.klassi tulevatele lastele
koolimaja ja õpetajatega tutvumiseks ja nende vanematele tagasiside andmiseks koolielu ja lapse
arengut puudutavates küsimustes.

Soovitused esimese klassi vanemale

Koolieelne rühm koguneb koolimajas 20.mail kell 18.30. Palun lapsega
kaasa tulla ühel lapsevanemal ja lapsele kaasa võtta värvipliiatsid.


Küsimuste korral helistada 6467035.