Koolieelne rühm
Kool

Koolieelne rühm Loo Keskkoolis

Loo Keskkoolis tegutsev koolieelne rühm on mõeldud järgmisel sügisel 1.klassi tulevatele lastele koolimaja ja õpetajatega tutvumiseks  ja nende vanematele tagasiside andmiseks koolielu ja lapse arengut puudutavates küsimustes.

Koolieelne  rühm saab kokku perioodil veebruar-mai alates veebruarist 2020 üks kord kuus. Veebruaris ja märtsis toimub kokkusaamine laupäeva hommikul, aprillis ja mais tööpäeva õhtul.

Kokkusaamiste tegevusplaan täpsustub detsembrikuu lõpuks ja avaldatakse kooli kodulehel.