Kooli meedik
Kool

Kooli tervishoiutöötaja juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad kooli tervishoiuteenuse osutamist ning nende seaduste ja määruste põhjal koostatud ameti- ja tegevusjuhenditest.
Kooliõe ülesanded
• Õpilaste profülaktiline läbivaatus ja füüsilise arengu jälgimine. Vajadusel informeerib lapsevanemat võimalikest kõrvalekalletest.
• Vaktsineerimine iga õpilase individuaalse immuniseerimisgraafiku järgi. Vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek. Lapsevanemaid teavitatakse eelnevalt protseduuri teostamise ajast.
• Õpilase individuaalne nõustamine.
• Esmaabi osutamine traumade korral.
• Õpilaste vastuvõtt ja nõustamine haigustunnuste ilmnemisel.
• Tervisekaitsealaste nõuete täitmise jälgimine koolis.
Kooliõe soovitused lapsevanematele
• Palun jälgige lapse päevakava ja tagage lapsele vajalik puhke- ja uneaeg ning normaalsed treeningukoormused.
• Pidage kinni tervisliku toitumise reeglitest ja veenduge, et laps sööb hommikusöögi.
• Haigustunnuste ilmnemisel ärge saatke last kooli vaid pöörduge perearsti poole.
• Krooniliste haigustega õpilastele andke palun kooli kaasa kõik vajalikud ravimid, sest kooli tervishoiukabinetis on vaid esmaabivahendid.
• Palun informeerige kooli lapse meditsiinilistest erivajadustest.

Kooliõde Svetlana Anderson
svetande(at)mail.ru
tel 6080403 (kooli kantselei) või 6467083 (kooli valvelaud)
Vastuvõtt igal tööpäeval kell 8.30 – 13.30 kabinetis nr 12

KANTSELEI  AVATUD

13.06. – 29.06.17       kell 9.00 – 14.00

16.08. – 31.08.17       kell 9.00 – 14.00

KOOLIMAJA  AVATUD

(dokumendid saab jätta kooli valvelauda)

13.06. – 29.06.17      kell 8.00 – 18.00

13.08. – 31.08.16       kell 8.00 – 18.00