Psühholoog
Kool

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on koolis õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja pedagoogidega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Koolipsühholoog nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid psühholoogilistes küsimustes,  selle alla kuuluvad õpilase valikute ja otsuste tegemise toetamine, eneseteadvuse kujunemine, isikliku eluga seotud probleemide lahendamine, suhtlemisoskuste omandamine, enesehinnangu korrigeerimine ja kriisisituatsioonist välja tulemine.

Karl Parts   53993308   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.