Sots.pedagoog
Kool

Sotsiaalpedagoog on teisisõnu suhtlemise õpetaja, kelle töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate psühhosotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine, kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega  laste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine.
Sotsiaalpedagoog tegeleb individuaalselt või grupitöös (vastavalt vajadusele) lastega:

•    kellel on õpi- ja/või käitumisraskused;
•    kes käituvad vägivaldselt ja teisi kahjustavalt (sh kiusamisjuhtumid);
•    kes ei täida koolikohustust.
•    kes on riskikäitumisega (suitsetamine, alkohol, narkootikumid jm.)
•    on kaotanud lähedase inimese või vanema;
•    kelle vanemad lahutavad;
•    kellel on konflikt õpetajatega või kaasõpilastega;
•    kes kannatavad tõrjutuse või kiusamise all;
•    kellel on kohanemisprobleemid mistahes muutusega kooli- või isiklikus elus
•    kes tunnevad ennast kaaslastega suheldes ebakindlalt

Sotsiaalpedagoog on teisisõnu suhtlemise õpetaja, kelle töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate psühhosotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine, kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega  laste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine.

Sotsiaalpedagoog tegeleb individuaalselt või grupitöös (vastavalt vajadusele) lastega:

·         kellel on õpi- ja/või käitumisraskused;

·         kes käituvad vägivaldselt ja teisi kahjustavalt (sh kiusamisjuhtumid);

·         kes ei täida koolikohustust.

·         kes on riskikäitumisega (suitsetamine, alkohol, narkootikumid jm.)

·         on kaotanud lähedase inimese või vanema;

·         kelle vanemad lahutavad;

·         kellel on konflikt õpetajatega või kaasõpilastega;

·         kes kannatavad tõrjutuse või kiusamise all;

·         kellel on kohanemisprobleemid mistahes muutusega kooli- või isiklikus elus

·         kes tunnevad ennast kaaslastega suheldes ebakindlalt