Koolieelne rühm

Koolieelne rühm Loo Keskkoolis

Loo Keskkoolis tegutsev koolieelne rühm on mõeldud järgmisel sügisel 1.klassi tulevatele lastele koolimaja ja õpetajatega tutvumiseks  ja nende vanematele tagasiside andmiseks koolielu ja lapse arengut puudutavates küsimustes.

Koolieelne  rühm saab kokku perioodil veebruar-mai alates veebruarist 2023 üks kord kuus. Veebruaris ja märtsi toimub kokkusaamine laupäeva hommikul, aprillis ja mais tööpäeva õhtul. Lastel palume kaasa võtta harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm ja vahetusjalanõud.

Tegevuste kava õpilastele ja lastevanematele:

Veebruar 11.02 kell 10.00

  • Lastele arendavad ja mängulised tegevused. Ruumis 105 ja 106.
  • Lastevanematele info jagamine üldisest koolikorraldusest. Direktor Ants Rebane ja õppejuht Mari Lepp.

Märts 11 .03 kell 10.00

  • Lastele arendavad ja mängulised tegevused. Ruumis 105 ja 106.
  • Lastevanematele loeng – vestlusring tugimeeskonna liikmetega.

Aprill  20.04 kell 17.30

  • Lastele arendavad ja mängulised tegevused. Ruumis 105 ja 106.
  • Lastevanematele loeng. Esinejaks on Ene Raudla.

Mai  10.05 kell 17.30

  • Lastele arendavad ja mängulised tegevused. Koolimaja tutvustamine.
  • Lastevanematele kohtumine klassiõpetajatega.

Info kooli kantselei tel.6080403 või meil: terje.magi@lookool.ee

Registreerimine toimub esimesel kohtumisel koolis.