Koolieelne rühm

Koolieelne rühm Loo Keskkoolis

Loo Keskkoolis tegutsev koolieelne rühm on mõeldud järgmisel sügisel 1.klassi tulevatele lastele
koolimaja ja õpetajatega tutvumiseks ja nende vanematele tagasiside andmiseks koolielu ja lapse
arengut puudutavates küsimustes.
Koolieelne rühm saab kokku perioodil veebruar-mai alates veebruarist 2024 üks kord kuus.
Veebruaris ja märtsis toimub kokkusaamine laupäeva hommikul, aprillis ja mais tööpäeva õhtul.
Kokkusaamiste tegevusplaan täpsustub detsembrikuu lõpuks ja avaldatakse kooli kodulehel.