Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog: Reelika Koit
E-post: reelika.koit@lookool.ee
Tel: 6467085
Sotsiaalpedagoog on majas esmaspäevast reedeni.

Sotsiaalpedagoog on teisisõnu suhtlemise õpetaja, kelle töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate psühhosotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine, kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega  laste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine. 
Sotsiaalpedagoog tegeleb individuaalselt või grupitöös (vastavalt vajadusele) lastega: 

•    kellel on õpi- ja/või käitumisraskused;
•    kes käituvad vägivaldselt ja teisi kahjustavalt (sh kiusamisjuhtumid);
•    kes ei täida koolikohustust. 
•    kes on riskikäitumisega (suitsetamine, alkohol, narkootikumid jm.)
•    on kaotanud lähedase inimese või vanema;
•    kelle vanemad lahutavad;
•    kellel on konflikt õpetajatega või kaasõpilastega;
•    kes kannatavad tõrjutuse või kiusamise all;
•    kellel on kohanemisprobleemid mistahes muutusega kooli- või isiklikus elus
•    kes tunnevad ennast kaaslastega suheldes ebakindlalt