Õppenõukogu
Kool

30.august 2018

Päevakord:

1. 2017/2018 õppeaasta kokkuvõte
2. 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
3. Täiendavate õppetööde lõpetamine
4. Muudatused dokumentides
5. Hoolekogu liikmete valimine
6. Välismaalt tuleva õpilase klassi määramine