Õppenõukogu
Kool

2.detsember 2019

Päevakord:

  1. I trimestri õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte.
  2. Muudatused kooli kodukorras.
  3. Muudatused õppekavas.
  4. Info.

 

 

29.august 2019

Päevakord:

  1. 2018/2019 õppeaasta kokkuvõte
  2. 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
  3. Täiendavate õppetööde lõpetamine
  4. Muudatused dokumentides