Eksamid, tasemetööd

Riigieksamid

2022/2023. õppeaasta riigieksamite õppeained, vormid ja ajad leiad SIIT:

eesti keel (kirjalik) 24.04.2023
inglise keel (kirjalik) 02.05.2023
inglise keel (suuline) 02.-05.05.2023
matemaatika (kirjalik) 17.05.2023
koolieksam 14.06.2023
saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)
(suuline)

Põhikooli lõpueksamid

2022/2023. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad leiad SIIT:

eesti keel (kirjalik) 02.06.2023
matemaatika (kirjalik) 07.06.2023
valikeksam 12.06.2023

Tasemetööd

Tasemetööde läbiviimise ajad 2022/2023. õppeaastal leiad SIIT:

4. klass

matemaatika (kirjalik) – 19.-22.september 2022. eesti/vene keel (kirjalik) – 23.september; 26.-27.09.2022.
A1 keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28.09.2022.
A1 eesti keel teise keelena (suuline) – 28.-30.09.2022; 3.-04.10.2022.
loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13.10.2022.

7. klass

matemaatika (kirjalik) – 19.-22.09.2022
eesti/vene keel (kirjalik)- 23.09.2022; 26.-27.09.2022
A2 keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28.09.2022
A2 keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.-30.09.2022; 03.-04.10.2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13.10.2022
A2 keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.-18.10.2022
A2 keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.- 21.10.2022
A2 keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11.-12.01.2023
A2 keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.-12.01.2023.a.