Eksamid, tasemetööd

Riigieksamid

2023/2024. õppeaasta riigieksamite õppeained, vormid ja ajad leiad SIIT:

eesti keel (kirjalik) 22.04.2024
inglise keel (kirjalik) 02.05.2024
inglise keel (suuline) 02.-
03.05.2024
matemaatika (kirjalik) 23.05.2024
koolieksam 14.06.2024
saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)
(suuline)

Põhikooli lõpueksamid

2023/2024. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad leiad SIIT:

eesti keel (kirjalik) 31.05.2024
matemaatika (kirjalik) 06.06.2024
valikeksam 12.06.2024

Tasemetööd

Tasemetööde läbiviimise ajad 2023/2024. õppeaastal leiad SIIT:

4. klass tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.