Eksamid, tasemetööd

Riigieksamid

2021/2022. õppeaasta riigieksamite õppeained, vormid ja ajad leiad SIIT:

eesti keel (kirjalik) 25.04.2022
inglise keel (kirjalik) 03.05.2022
inglise keel (suuline) 04.-06.05.2022
matemaatika (kirjalik) 20.05.2022
koolieksam 06.06.2022
saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)
(suuline)

Põhikooli lõpueksamid

2021/2022. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad leiad SIIT:

eesti keel (kirjalik) 30.05.2022
matemaatika (kirjalik) 06.06.2022
valikeksam 14.06.2022

Tasemetööd

Tasemetööde läbiviimise ajad 2021/2022. õppeaastal leiad SIIT:

4. klass

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. 09.2021
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20.09.2021
eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. 09.2021.
eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29.09.2021
loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7.10.2021

7. klass

matemaatika (kirjalik) – 14.–17.09.2021
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23.09.2021
eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24.09; 27.09.2021
eesti/vene keel (kirjalik) – 30.09.2021; 1.10.2021
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5.10.2021
inglise keel (kirjalik) – 8.10; 11.10.2021
inglise keel (suuline) – 8.10; 11.–13.10.2021
saksa keel (kirjalik) – 8.10; 11.10.2021
saksa keel (suuline) – 8.10; 11.–13.10.2021. a.