Õppenõukogu

 30.august 2023

Päevakord:

  1. 2022/2023 õppeaasta kokkuvõte
  2. 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
  3. Täiendavate õppetööde lõpetamine
  4. Põhikooli lõpetamine
  5. Sisehindamise aruandele hinnangu andmine
  6. Arengukavale hinnangu andmine
  7. Õppekava muudatuste kinnitamine
  8. Info õppeaasta alguseks