Õppenõukogu

 27.august 2021

Päevakord:

  1. 2020/2021 õppeaasta kokkuvõte
  2. 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
  3. Täiendavate õppetööde lõpetamine
  4. Välismaalt tulevatele õpilastele klassi määramine
  5. Õppekava muudatuste kinnitamine
  6. Õppeaasta alguse info