Õppenõukogu

 30.august 2022

Päevakord:

  1. 2021/2022 õppeaasta kokkuvõte
  2. 2022/2023 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
  3. Täiendavate õppetööde lõpetamine
  4. Välismaalt tulevatele õpilastele klassi määramine
  5. Õppekava muudatuste kinnitamine
  6. Põhikooli lõpetamine
  7. Eelmise õppenõukogu otsuse tühistamine
  8. Õppeaasta alguse info