Loo Kool tähistab 21.10.2022 enda 35.juubelit ja seoses sellega ootab kõiki vilistlasi ja endiseid õpetajaid vilistlaspäevale. Täpsem info tuleb oktoobris, aga praegu on õige aeg kuupäev üles märkida.