Avaleht
Kool

Kooli kantselei on suletud 17.-18.juuni

25.juunil on koolimaja suletud

Kooli kantselei on avatud 21.-22.juunil kell 9.00-14.00 ning 28.-30.juuni kell 9.00-14.00

Koolimaja on avatud kõigil tööpäevadel kuni 30.juunini kell 8.00-20.00

Kooli kantselei on taas avatud 12.augustist kõigil tööpäevadel kell 9.00-14.00

 
Lõpuklasside lõpetamised toimuvad 22.06 järgnevalt:
9.klassid 12:00
12.klass 15:30

 
Aktused toimuvad Loo Kooli aatriumis. Iga lõpetaja kohta on oodatud kuni 4 külalist. 
Aktust jäädvustab Pildikompanii fotograaf.
 

KOOLIEELNE RÜHM 2021

OLULINE!

 
 
 
ÜLDINFO   ÕPPETÖÖ   MEIE KOOL
         
Kontakt   Õppeaasta eesmärgid   Koolilugu
Inimesed   Tundide ajad   Infoleht
Koolieelne rühm   Vaheaegade, trimestrite ja   Kooli kalender
Vastuvõtt kooli   kursusehinnete ajad   Õpilaste arv
Dokumendid   Gümnaasiumi õppesuunad   Õpilasesindus
Tugisüsteem   Lõpueksamid ja   Hoolekogu
    tasemetööd   Huviringid
    Tunnijaotuskava   Traditsioonid
    Konsultatsioonid   Kiidame
    Loov- ja uurimistööd   Õppenõukogu
    Projektid   Järelvalve teostajad