Õpperaamatukogu

Loo  Keskkooli õpperaamatukogu põhiülesandeks on õpilaste ja õpetajate varustamine õppe –ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjandusega, teavikute töötlemine raamatukogunduslikult, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.
Loo Keskkooli õpperaamatukogu ülesandeks on ka töövihikute varumine ja väljastamine.
Loo Keskkooli õpperaamatukogu lähtub oma tegevuses „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ §41, Haridus- ja teadusministri määrusest nr 7 “Kooliraamatukogude töökorralduse alused”. Lisaks järgib oma tegevuses Loo Keskkooli  õpperaamatukogu kasutamiseeskirja, Loo Keskkooli tegevust reguleerivaid dokumente ning UNESCO kooliraamatukogude manifesti.
Loo Keskkooli  õpperaamatukogu kasutab oma töös ja teavikute arvestuses raamatukogu info- ja kataloogisüsteemi RIKS.

Õpperaamatukogu lahtioleku ajad:
Esmaspäeval, teisipäeval ja  neljapäeval kell 8.30 – 16.00
Reedel kell 8.30 – 14.00
Kolmapäeval on õpperaamatukogu suletud

Õpperaamatukogu töötaja: 
Erika Kermon
Kontakt: erika.kermon@lookool.ee
Õpperaamatukogu andmebaas on RIKS