Logopeed

Logopeed: Monika Saarik
E-post: monika.saarik@lookool.ee

Logopeedi töö eesmärgiks on õpilaste kõne ja kommunikatiivsete oskuste toetamine, aidates kaasa kirjaliku ja suulise kõne nende külgede arengule, mis on vajalikud õppekava omandamisel. Logopeed osaleb erivajaduste väljaselgitamisel, logopeedilise abi planeerimisel ja korraldamisel. Õppeaasta kolme esimese nädala jooksul selgitab logopeed koos eesti keele õpetajaga välja (kõneravi) emakeele õpiabi vajavad põhikooli õpilased ja koostab vajalikud rühmad. Häälikuõpetuse e. emakeele õpiabi tunni pikkus on 20-45 minutit. Logopeed teeb koostööd kooli juhtkonna, õpetajate, lastevanemate ja erialaspetsialistidega, et leida parimad võimalused kirjutamis-, lugemis- ja kõneraskustega õpilaste õpetamiseks. Vajadusel teeb ettepaneku diferentseeritud hindamiseks ja individuaalse õppekava rakendamiseks.