Väikeklass

HEV kordinaator: Katrin Indov
E-post: katrin.indov@lookool.ee

Loo Keskkoolis on sellel õppeaastast loodud neli väikeklassi. Väikeklassis õpib kuni 6 õpilast, kes vajavad õpitulemuste saavutamiseks suuremat individuaalset tähelepanu ja rahulikumat keskkonda. Põhiaineid õpitakse individuaalselt või väikeses grupis. Toetamaks õpilaste sotsialiseerumist ja taasintegreerumist kollektiivi, toimuvad muusika ja kehalise kasvatuse tunnid siiski koos suure klassiga.