Gümnaasiumi õppesuunad

Loo Keskkoolis on kaks õppesuunda:

  • Reaal-tehnoloogia suund, milles on põhirõhk reaalteadustel ja tehnoloogiaõpetusel;
  • Humanitaar-võõrkeelte suund, milles on pearõhk sotsiaalainetel ning võõrkeelte õpetusel.


Reaal-tehnoloogiaharu

…peaksid valima õpilased, kes soovivad süvendatult õppida reaalaineid. Lisaks riiklikele reaalainetele on õppekavas kohustuslikud valikkursused: keemia, füüsika, tehnoloogia, majandusmatemaatika, arvutigraafika ja –disain. Õpilase enda valikul saab valida soome ja saksa keele, DSD (Deutsches Sprachdiplom I, II tase), liiklusõpetuse, meediaõpetuse, kokanduse või koorilaulu kursuste vahel.

Humanitaar-võõrkeelteharu

…kasuks peaks otsustama õpilane, kes on huvitatud humanitaarainetest või keeleõppest ning soovib neid ka tulevikus edasi õppida. Humanitaar-võõrkeele klassis õpitakse kohustuslike valikkursustena kunstitehnikat, võõrkeeli (saksa ja soome keelt), turismi aluseid, ökoturismi ning kodukandi ajalugu. Õpilase enda valikul saab valida: liiklusõpetuse, DSD (Deutsches Sprachdiplom I, II tase), meediaõpetuse, kokanduse või koorilaulu kursuste vahel.

Kohustuslikeks valikkursusteks

…nii reaal-tehnoloogia kui humanitaar-võõrkeelteharus on eesti keel ja kirjandus, inglise keel, vene keel, riigikaitseõpetus, psühholoogia, majandus- ja ettevõtlusõpe, õppides loome ennast kursus, uurimistöö kursus, inimene ja õigus kursus, lisakursused riigieksamiainetes.