Tunniplaan

Info klassijuhatajatelt.

Tundide ajad

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.55 – 11.40
 5. 12.00 – 12.45
 6. 13.05 – 13.50
 7. 14.00 – 14.45
 8. 14.55 – 15.40
 9. 15.45 – 16.30

Söögivahetunnid

 1. Hommikusöök 7.30 – 8.00
 2. Lõuna I vahetus (1.-3. klass) 10.35 – 10. 55
 3. Lõuna II vahetus (4.-7. klass) 11.40 – 12.00
 4. Lõuna III vahetus (8.-12. klass
 5. Pikapäevarühma eine 13.45 – 14.00